Vi erbjuder

Din situation och dina behov bildar utgångspunkten för vårt gemensamma arbete. Samtalen vi erbjuder anpassas till dina problem. Vår kunskap och erfarenhet vilar framförallt på psykodynamisk, men även på kognitiv, grund. 

Individualterapi för vuxna och ungdomar
Syftar till att öka förståelsen för känslor, tankar och handlingar. Det handlar om att få syn på och bli klok på sig själv. Att begripa och kunna uttrycka känslor och tankar ger dig ett friare förhållningssätt och fler valmöjligheter. Du ser vad du måste släppa och vad du kan förändra och det leder till att du i högre utsträckning upplever dig bestämma i ditt liv.

Kris- och fokuserad korttidsterapi
Samtalen sträcker sig över en begränsad tid och är fokuserade på ett bestämt problemområde.

Stödjande samtal/ Coaching
Syftar till att stärka dig. Att tillsammans med en samtalspartner få syn på och komma över hinder. Upptäcka valmöjligheter och att hitta styrka och motivation som hjälper dig att orka gå vidare.

Konsultation och rådgivning
Till dig som vill gå igenom en fråga för att på så sätt få nya perspektiv som hjälper till att förstå vilket sätt som är bäst att gå vidare på. Ibland kanske det är själva problemet som behöver klargöras när du kommit till en återvändsgränd. Samtalet syftar då till att hitta en problemformulering.

Parsamtal
Ett liv tillsammans eller var för sig?
Att leva tillsammans kan vara svårt. man sluter sig i sitt skal och slutar prata med varandra eller förlorar sig i ändlösa gräl. Trots problemen kanske ni ändå har en vilja att kämpa för att få en fungerande relation. Kanske funderar någon av er på att bryta upp.

Var ni än befinner er i relationen är det vanligt med starka känslor av sorg, förtvivlan, ilska, oro. Att sätta ord på känslorna och bena ut vad som är vad, gör det lättare att se vilka möjligheter som finns att fortsätta tillsammans eller att ta beslutet att gå isär.

Symboldrama 
Symboldrama ger en möjlighet till att nå bortom den språkliga sfärens begränsningar. Efter en kort avslappning får du föreställa dig bilder som utforskas tillsammans med terapeuten. De inre bilderna kan fånga upp och gestalta dina känslor, behov och resurser men även de underliggande problemen. Du kan prova alternativa förhållningssätt och få verktyg att hantera vardagen på ett för dig konstruktivt sätt. Det kan också leda till en djupare självkännedom och bli till ett reparationsarbete av en negativ självbild.
Symboldrama integrerar en psykodynamisk grund med kognitiva och beteendeinriktade terapiformer.

Föräldrarådgivning
Vi vänder oss till dig som tycker föräldrarollen är svår just nu och behöver någon att samtala med. Tillsammans går vi igenom din/er situation och tittar på olika möjligheter att komma vidare.


Spädbarnsmottagning
Vänder sig till föräldrar med barn mellan 0-2 år och som upplever det som svårt att vara förälder.
Som nyblivna föräldrar är vi nära våra känslor. Känslor som kan skifta från djup lycka till djupaste förtvivlan. Cirklar av oro och utmattning kan skapas och vi kan uppleva symtom hos barnet och svårigheter i kontakten. Många gånger blir det bättre med tiden men ibland behöver vi hjälp för att gå vidare. Tillsammans försöker vi förstå vad barnet behöver. Genom samtal ger vi stöd för att kunna handskas med känsloreaktioner och livssituationen. Föräldrar kommer alltid tillsammans med barnet.

 
Ser sidan konstig ut? Klicka här.