Vad är psykoterapi?

Psykoterapi syftar till att försöka förstå och förändra sina problem. Det är en behandling i form av regelbundna samtal under en kortare eller längre tid; från några veckor till flera år. Beroende på hur svårigheterna ser ut varierar inriktning och målsättning för de psykoterapeutiska samtalen. För oss bildar din situation och dina behov utgångspunkten för vårt gemensamma arbete. 

Varför psykoterapi?
Orsaken till att söka terapi kan variera. Vi möter alla under livets gång personliga svårigheter. I olika livsfaser kan vi uppleva känslomässiga svårigheter som hindrar och begränsar oss eller att tillvaron känns tom och meningslös. Vi kan drabbas av en stor plötslig förändring. Kanske är problemen svåra att komma tillrätta med på egen hand? Då kan det vara bra att tala med en terapeut.

Symtom på att något behöver tas om hand kan vara:

Depression
Ångest- eller panikkänsla 
Fobi
Tvångstankar 
Sorg 
Utmattningsreaktion 
Stressreaktion 
Självmordstankar 
Relationsproblem

Vanligt när vi söker terapi är också att vi har existentiella frågor eller att vi upplever krisreaktioner.

 
Ser sidan konstig ut? Klicka här.