Handledning

De som i sitt yrke möter andra människor, känner sig många gånger otillräckliga. Egna svårigheter och olösta problem kan bli ett hinder som försvårar relationen.

För att orka med sitt arbete och motverka utbrändhet finns handledning som en möjlighet. Den går ut på att skapa ett rum där man kan reflektera över sitt arbete. Genom handledning kan man utveckla sin yrkeskompetens och förstå sig själv och andra på ett bättre sätt.

Vi erbjuder handledning till personer med olika yrkesbakgrund.
- Individuellt
- För arbetsgrupper
- Chefshandledning
- Även enstaka konsultationer

Beroende på dina behov och sätt att arbeta varierar inriktningen på handledningen.
 
Ser sidan konstig ut? Klicka här.